Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

 

Zapraszam na zebranie Naukowe oraz Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, które odbędzie się w dniu 9. listopada 2018 r.  o godz. 18.00 w Hotelu Instytutu Ochrony Roślin – Poznań, ul. Węgorka 20

 

Program zebrania:

  1. Rak prostaty - leczenie radykalne w Wielkopolsce.
    Debata okrągłego stołu z udziałem uczestników zebrania
  2. Leczenie przerzutów do układu kostnego w raku gruczołu krokowego opornego na kastrację.
    Prof. dr. hab. Piotr Milecki
  3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddział Wielkopolskiego PTU.

 

Prezes Oddziału Wielkopolskiego

Polskiego Towarzystwa Urologicznego

 

Dr n. med. Wojciech Cieślikowski

Partnerzy

Korespondencję prosimy kierować na adres: biuro@abkgrupa.pl.

2022 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.