Zebranie OW PTU

 

W dniu 28.11.2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego nt. działalności Oddziału oraz sprawozdań Skarbnika i Komisji Rewizyjnej, zarządowi kończącej się kadencji udzielono absolutorium. Wybrano też nowe władze Oddziału Wielkopolskiego na kadencję 2016-2019. Zebraniu przewodniczył Dr Jerzy Topczewski.

 

Nad prawidłowym przebiegiem zgłaszania kandydatów i głosowania czuwali dr Paweł Kalwas i dr Maciej Jurczak, którzy byli jednocześnie członkami Komisji Skrutacyjnej liczącej głosy oddane w głosowaniu tajnym. W wyniku tego postępowania powołano nowy zarząd w składzie:

 

  • przewodniczący: dr n. med. Wojciech Cieślikowski
  • wiceprzewodniczący: dr n. med. Tomasz Stachowski
  • sekretarz: dr n. med. Paweł Kalwas
  • skarbnik: dr n. med. Tomasz Piernik
  • członek zarządu: dr Michał Drozd
  • członek zarządu: dr Tomasz Monkiewicz.

 

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie:

 

  • przewodniczący: dr Kazimierz Wysocki
  • członek zarządu: dr Mariusz Strojny
  • członek zarządu: dr Tomasz Deja.

 

Adres korespondencyjny obecnego Zarządu:

 

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

ul. Szwajcarska 3

61-285 Poznań

tel. 61 87 39 428

fax: 61 87 39 237

e-mail: wlkpptu@gmail.com

Partnerzy

Korespondencję prosimy kierować na adres: biuro@abkgrupa.pl.

2022 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.