Cewnikowanie przerywane

 

Cewnikowanie przerywane, nazywane również samocewnikowaniem, jest jedną z metod opróżniania pęcherza u osób z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub innymi zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych. Metoda ta polega na wprowadzeniu do pęcherza poprzez cewkę moczową jednorazowego cewnika w celu usunięcia zalegającego moczu. Po opróżnieniu pęcherza cewnik jest wyjmowany.

 

Zgodnie z obecną wiedzą medyczną cewnikowanie przerywane jest opisywane jako jedna

z najbezpieczniejszych metod opróżniania pęcherza. Międzynarodowe i polskie wytyczne rekomendują cewnikowanie przerywane jako złoty standard, podkreślając jego kluczowe zalety.

 

W porównaniu do innych rozwiązań cewnikowanie przerywane niesie ze sobą stosunkowo mniej komplikacji, minimalizując ryzyko powikłań urologicznych. Zapewnia pacjentowi większą niezależność, a tym samym poprawia jego jakość życia.

 

Częstotliwość cewnikowania zależy od ilości produkowanego moczu w ciągu dnia. Według przyjętych rekomendacji powinna być taka, aby usuwana ilość moczu nie przekraczała jednorazowo 500 ml. Zgromadzenie

w pęcherzu moczu w ilości większej niż 500 ml jest szkodliwe dla większości osób. Nadmierne rozciągnięcie pęcherza niesie za sobą ryzyko jego uszkodzenia i infekcji dróg moczowych.

 

Samocewnikowanie powinno być wykonywane wyłącznie wtedy gdy, jest zalecone przez lekarza. Określa on, między innymi, indywidualną dla każdego pacjenta częstotliwość cewnikowania oraz dobiera odpowiedni rozmiar cewnika.

 

Partnerzy

Korespondencję prosimy kierować na adres: biuro@abkgrupa.pl.

2022 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.