Leczenie stanów przedrakowych

Treatment of pre-malignant penile lesions

 

Tomasz Pniewski, Sławomir Majewski

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

W każdym przypadku stwierdzenia klinicznych zmian przedrakowych należy wykonać badanie histologiczne w celu potwierdzenia rozpoznania i wykluczenia raka inwazyjnego. Często konieczna jest kolejna biopsja, zwłaszcza gdy pierwsze badanie histologiczne nie jest rozstrzygające, albo gdy brak jest zadawalającej odpowiedzi na leczenie preparatami zewnętrznymi.

 

Nie ma jednolitego schematu leczenia zmian przedrakowych, głównie z powodu braku kontrolowanych badań klinicznych w odpowiednio dużych populacjach pacjentów.

 

Generalnie, uważa się, że w przypadkach bowenoid papulosis (BP) postępowanie powinno być mniej agresywne w porównaniu z rakami in situ (choroba Bowena - CB, erytroplazja Queyrata - EQ). Wybór metody leczenia zależy od jej skuteczności i tolerancji leczenia, lokalizacji i charakteru zmian chorobowych, ryzyka onkologicznego i powinien uwzględniać problem zachowania wyglądu i czynności narządu.

 

Bez względu na metodę leczenia zmian przedrakowych należy pamiętać o możliwości progresji zmian przedrakowych do raka inwazyjnego (w ok. 10-20% przypadków) oraz o ryzyku nawrotów (20-40%, w zależności od zastosowanych metod terapeutycznych). Zaleca się aby pacjenci po leczeniu byli monitorowani co 3 miesiące przez pierwsze 2 lata i co 6 miesięcy w ciągu następnych 3 lat.

 

Europejskie wytyczne leczenia kłykcin kończystych (JEADV 2013)

 

 • Leczenie domowe (leki aplikuje pacjent)
  • Podofilotoksyna (0.15% krem lub 0.5% roztwór)
  • Imiquimod (5% krem, 3.75% krem)
  • Sinekatechina (Veregen 10% maść, 15% maść)

 • Leczenie ambulatoryjne
  • Krioterapia
  • Kwas trójchlorooctowy
  • Elektrokoagulacja, wycięcie/łyżeczkowanie, laseroterapia, PDT

 

Wybór leczenia zależy od zmian morfologicznych i wielkości brodawek i jest wynikiem wzajemnego porozumienia miedzy pacjentem i lekarzem.

 

 

 

 Clearance RateRecurrence RatePodophyllin38-79%21-65%Surgical Excision89-93%19-22%Electrodesiccation94%25%CO2 Laser72-97%6-49%Cryotherapy70-96%25-39%Interferons36-53%21-25%

Beutner K,  Am J Med, 1997.

 

 

Imiquimod - niski wskaźnik nawrotów

Częstość występowania nawrotów w 12 tyg. po eliminacji zmian

 

Edwards L et al, Arch Dermatol. 2002;134:25-30

 

 

Imiquimod 3.75% cream (Zyclara®)

Genital Warts

 

 • US FDA approved for the treatment of external genital (EGW) and perianal warts
 • Imiquimod 3.75% cream achieved 29% significant complete clearance (37% in women)
 • After a 12-week observation period of patients who had achieved complete clearance, 85% treated with imiquimod 3.75% cream remained clear
 • The significantly reduced treatment duration (8 weeks) and simplified once-daily application can enhance patient adherence.

 

 

Leczenie PIN

(śródnabłonkowej neoplazji, bez cech inwazji

 

Preferowane jest leczenie chirurgiczne, ale

 • odsetek zmian z pozytywnym marginesem wycięcia wynosi 25-35%
 • nawroty są częste: 30-50%
 • leczenie chirurgiczne nie eliminuje całkowicie HPV
 • zabiegi chirurgiczne uszkadzają zewnętrzne narządy płciowe i niekorzystnie wpływają na stan psychoseksualny

 

Dlatego alternatywne metody leczenia są konieczne!

 

 

PIN - Leczenie zewnętrzne 5-FU

 

Jednym z często stosowanych preparatów zewnętrznych stosowanych jeszcze w leczeniu zmian przedrakowych prącia jest 5% 5-fluorouracyl (5-FU). Preparat ten wywołuje duże miejscowe odczyny zapalne, obrzęk i nadżerki, szczególnie nasilone u nieobrzezanych mężczyzn. Dlatego zaleca się wykonanie zabiegu obrzezania przed rozpoczęciem leczenia 5-FU.

 

Obrzezanie w połączeniu z 5-FU zwiększa odsetek całkowitych wyleczeń - w badaniach brytyjskich wykazano 75% skuteczność. Stosowanie: co drugi dzień przez 4-6 tygodni.

 

 

Imiquimod- terapia erytroplazji Queyrata

 

 

W jednym z kontrolowanych badań klinicznych wykazano całkowite ustąpienie zmian w 70%, a w 30% odpowiedź częściową (Mahto i wsp. 2010).

 

 

Veregen, maść 10% (lub 15%)

1 g maści (10%) zawiera  wyciąg (w postaci suchego wyciągu, oczyszczonego) z Camellia sinensis (L.) O. Kuntze, folium (liści zielonej herbaty), co odpowiada: 55‑72 mg (-)-galusanu epigallokatechiny.

 

Veregen jest przeznaczony do miejscowego leczenia brodawek (condylomata acuminata), występujących na skórze zewnętrznych narządów płciowych i okolic odbytu. Veregen jest wskazany do stosowania u pacjentów w wieku od 18 lat o niezmienionej czynności układu immunologicznego.

 

 

Aplikacja leku trzy razy na dobę, na wszystkie brodawki zewnętrznych narządów płciowych i okolic odbytu (całkowita dawka dobowa 750 mg) aż do całkowitego zaniku wszystkich brodawek.

 

 

Veregen - terapia erytroplazji Queyrata

(badania własne)

 

 

 

Krioterapia

 

Krioterapia przy użyciu ciekłego azotu stosowana jest sporadycznie w przypadkach zmian przedrakowych, gdyż często występują nawroty a odsetek całkowitego wyleczenia (potwierdzonego badaniem histologicznym) nie jest zadowalający.

 

(Ahmed i wsp. 2000; Gerber 1994; Sonnex i wsp. 1982).

 

 

Terapia fotodynamiczna (PDT)

 

Terapia fotodynamiczna jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia zmian przedrakowych. Charakteryzuje się wysoką skutecznością i  dobrymi efektami klinicznymi już po 2-3 zabiegach (w odstępach 1-3 tygodniowych). W przypadkach kiedy metoda PDT jest skuteczna klinicznie, obserwuje się również ustępowanie zakażenia HPV.

 

Stosując standardowe protokoły PDT, w grupie 23 chorych z PIN (EQ na żołędzi i/lub wewnętrznej blaszce napletka), całkowite ustąpienie zmian wykazano w 63% przypadków bez nawrotów w okresie 18 m-cy. Hillemanns (2006) i Fehr (2008)  wykazali  w VIN całkowite ustąpienie zmian w 40-60% po zastosowaniu PDT.

 

Ogólnie, skuteczność i odsetek nawrotów po zastosowaniu PDT jest podobna jak po leczeniu laserem lub miejscowym wycięciu chirurgicznym.

 

Partnerzy

Korespondencję prosimy kierować na adres: biuro@abkgrupa.pl.

2022 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.