Rak prącia - Historia naturalna

 

Paweł Stajno

Klinika Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut w Warszawie

V Mazowieckie Dni Urologiczne 6-7 XI 2015

 

 

Zmiana pierwotna

Najczęstsza lokalizacja :

 

 • Żołądź                     48 %
 • Napletek                  21 %
 • Żołądź + napletek      9 %
 • Rowek zażołędny      6 %
 • Trzon prącia            <2 %

 

      

 

 

Charakter zmiany pierwotnej :

 

Niewielkie zgrubienie / narośl / grudka / zmiana płaska

 

 

Postać egzofityczna (guz grzybiasty) / endofityczna (wrzodziejąco-naciekająca)

 

 

Objawy :

 

 • Początkowo choroba może przebiegać bezobjawowo

 • U mężczyzn ze stulejką zmiana pierwotna (szczególnie endofityczna) może być niewidoczna, co często opóźnia postawienie prawidłowej diagnozy

 • Najczęściej zgłaszanymi objawami jest świąd i obrzęk napletka lub pieczenie pod napletkiem

 • Ból zwykle nie występuje we wczesnym stadium choroby

 • Nawet 25-50% chorych, mimo pierwszych objawów, nie ma postawionej właściwej diagnozy na tym etapie choroby

 

Naciek żołędzi i trzonu prącia

Zmiany początkowo ograniczone do żołędzi czy napletka, nieleczone, stopniowo obejmują całą żołądź oraz trzon prącia

 

Objawy :

 

 • Krwawienie z guza

 • Wyciek treści ropnej ze zmianami martwiczymi spod napletka

 • Trudności w oddawaniu moczu (naciek na cewkę moczową)

 • Charakterystyczny dla choroby bardzo nieprzyjemny zapach

 

Długo trwający proces nowotworowy może doprowadzić do destrukcji całego narządu i autoamputacji prącia

 

Naciekanie powięzi Bucka, osłonki białawej - mikroprzerzuty do układu chłonnego

 

 • Powięź głęboka prącia (powięź Bucka) jest naturalną barierą dla dalszego rozwoju  choroby

 • Przekroczenie przez nowotwór powięzi Bucka, a następnie naciek na ciała jamiste prącia, umożliwia przeniknięcie komórek raka do układu chłonnego

 

Przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych powierzchownych

Do regionalnych węzłów chłonnych należą :

 • pachwinowe powierzchowne
 • pachwinowe głębokie
 • miednicze

 

Węzły chłonne pachwinowe powierzchowne :

 • występują w liczbie 8-25
 • zlokalizowane są w tkance podskórnej pod powięzią Scarpy, na powięzi szerokiej uda

 

Przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych mogą być jedno- lub obustronne - pomiędzy naczyniami chłonnymi drenującymi chłonkę z obu stron prącia występują liczne anastomozy umożliwiające krzyżowy spływ limfy

Przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych głębokich

Węzły chłonne pachwinowe głębokie :

 

 • występują najczęściej w liczbie 1-7

 • położone są one na powięzi biodrowo-łonowej, przyśrodkowo od żyły udowej

 

Jeśli nie zostanie podjęte leczenie :

 

 • Powiększone węzły chłonne w pachwinach tworzą nieruchomy konglomerat naciekający skórę pachwin

 • W późniejszym etapie zmiany te powodują owrzodzenia skóry, które stanowią wrota dla infekcji

 • Naciek nowotworu na naczynia udowe może prowadzić do zagrażających życiu krwotoków

 

Przerzuty do węzłów chłonnych miednicy mniejszej

 • Chłonka z prącia płynie przez węzły pachwinowe powierzchowne do węzłów głębokich, a następnie do węzłów chłonnych miednicy mniejszej

 

 • Węzły chłonne miednicy mniejszej - zlokalizowane wzdłuż naczyń biodrowych i w dołach zasłonowych

 

 • Nie występuje bezpośredni spływ chłonki z prącia do węzłów miednicy mniejszej – dotychczas nie opisano przypadku przerzutów w węzłach chłonnych miedniczych bez wcześniejszego zajęcia ipsilateralnych węzłów pachwinowych

 

 • Dalszy rozsiew choroby z węzłów chłonnych miedniczych do węzłów okołoaortlanych i położonych przy żyle głównej dolnej klasyfikowany jest jako uogólnienie choroby (przerzuty odległe, stadium M1)

Przerzuty do węzłów chłonnych miednicy mniejszej

 • Występują relatywnie rzadko u pacjentów z rakiem prącia (1-10% przypadków)

 

 • Zwykle w późnym etapie rozwoju choroby, często po zakończeniu leczenia guza pierwotnego i zmian w regionalnych węzłach chłonnych

 

 • Najczęstsze lokalizacje przerzutów odległych :
  • płuca
  • wątroba
  • kości
  • skóra

 

   

 

Nieleczony rak prącia prowadzi do śmierci pacjenta zwykle w ciągu 2 lat od rozpoznania choroby.

 

Najczęstsze przyczyny zgonu pacjentów z przerzutowym rakiem prącia :

 

 • Owrzodzenia skóry okolicy pachwinowej prowadzące do sepsy

 • Krwotok wtórny do naciekania naczyń udowych

 • Wyniszczenie związane z uogólnieniem choroby

Partnerzy

Korespondencję prosimy kierować na adres: biuro@abkgrupa.pl.

2022 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.